Cách phóng tranh, ảnh 1 Cách 1: Kẻ ô vuông. – 123docz.net

– Giáo viên gọi học sinh đọc bài (phần II –

SGK).

– Giáo viên chọn một số tranh, ảnh đơn giản, dùng thớc để kẻ ô vuông theo chiều dọc và ngang (H.1 – SGV).

– Giáo viên phóng to tỷ lệ ô vuông lên bảng lớp

(5 – 6 lần) để cho học sinh quan sát rồi

II. Cách phóng tranh, ảnh.1. Cách 1: Kẻ ô vuông. 1. Cách 1: Kẻ ô vuông.

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung giáo viên ghi bảng học sinh ghi vở

phóng to hình mẫu.

? Để phóng đợc tranh, ảnh ta cần thực hiện nh thế nào?

– Tìm vị trí của hình qua các đờng kẻ ô vuông. – Vẽ hình cho giống với mẫu.

* Chú ý: So sánh khoảng cách thật đúng để hình phóng chính xác.

2. Kẻ ô theo đờng chéo (ô bàn cờ).

– Kẻ đờng chéo và các ô chữ nhật nhỏ. – Đặt tranh, ảnh mẫu vào góc dới tờ giấy.

– Dùng thớc kẻ kéo dài đờng chéo của tranh, ảnh định phóng.

– Kẻ ô ở hình lớn.

– Tìm và đánh dấu vị trí của hình ở các đờng kẻ trên tờ giấy.

– Dựa vào các điểm đã xác định để vẽ phác hình.

– Tìm vị trí của hình qua các đờng kẻ ô vuông.

– Vẽ hình cho giống với mẫu.

2. Kẻ ô theo đờng chéo (ô bàn cờ).

– Kẻ đờng chéo và các ô chữ nhật nhỏ.

Xem thêm:  Bé Tô Màu Người Tuyết đón Giáng Sinh Vui Vẻ

– Đặt tranh, ảnh mẫu vào góc dới tờ giấy.

– Dùng thớc kẻ kéo dài đờng chéo của tranh, ảnh định phóng.

– Kẻ ô ở hình lớn.

– Tìm và đánh dấu vị trí của hình ở các đờng kẻ trên tờ giấy.

– Dựa vào các điểm đã xác định để vẽ phác hình.

– Nhìn mẫu, điều chỉnh tỷ lệ rồi vẽ hoàn chỉnh hình vẽ và vẽ màu.

* Chú ý: Giáo viên thao tác yêu cầu học sinh theo dõi để nắm đợc cách phóng tranh, ảnh.

III. Hoạt động 3: H ớng dẫn học sinh làm bài. bài.

– Học sinh thực hành vẽ phóng tranh, ảnh theo một trong 2 cách trên.

– Giáo viên yêu cầu học sinh chọn một tranh, ảnh đơn giản trong SGK hoặc hình đã chuẩn bị để kẻ ô và phóng.

* Chú ý;

+ Yêu cầu học sinh kẻ ô bằng bút chì.

– Nhìn mẫu, điều chỉnh tỷ lệ rồi vẽ hoàn chỉnh hình vẽ và vẽ màu.

III. Bài tập.

– Tự chọn tranh hay ảnh ở một số SGK mĩ thuật, lịch sử và phóng to theo ý thích.

kiến bố cục trên tờ giấy để xác định tỷ lệ phóng gấp bao nhiêu lần so với mẫu.

– Khi kẻ ô vuông nếu có phần lẻ ở tranh, ảnh mẫu thì phần lẻ ở bản phóng to cũng phải đồng dạng với phần lẻ ở bản mẫu.

– Kẻ ô theo tỷ lệ phóng (kẻ bằng bút chì). – Nhìn hình mẫu, dựa vào ô đã kẻ để vẽ hình (vẽ bằng chì trớc).

Xem thêm:  20+ Tranh Tô Màu Pokemon Mega Rayquaza Cực Ngầu Bé Nào

– Vẽ màu (nếu hình mẫu có màu).

– Trong khi học sinh thực hành, Giáo viên đến từng bàn để quan sát và hớng dẫn bổ sung.

IV. Hoạt động 4:Đánh giá kết quả học tập.

– Giáo viên gợi học sinh nhận xét một số bài. – Giáo viên nhận xét bổ sung và tóm tắt nội dung chính, động viên học sinh vẽ khá và nhắc

nhở học sinh còn cha làm bà xong. * Bài tập về nhà:

– Hoàn thành bài tập (nếu cha

xong).

– Chuẩn bị:

+ Su tầm tranh, ảnh về đề tài lễ hội. + Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu.

Ngày soạn:… Ngày giảng:…

Bài 10 –

Mục lục bài viết

vẽ tranh

đề tài lễ hội

(kiểm tra 1 tiết)

i. mục tiêu bài học.

Rate this post

Linh Nguyễn

Hương Ly là biên tập nội dung tại website spmamnondl.edu.vn. Cô tốt nghiệp Sư phậm mầm non ĐakLak với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button