Lý thuyết GDCD 11 Bài 11 (mới 2023 + Bài Tập): Chính sách dân số

Lý thuyết GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

I. Nội dung bài học

1. Chính sách dân số

a. Tình hình dân số nước ta

– Quy mô dân số lớn.

– Tốc độ tăng còn nhanh.

– Kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc.

– Chất lượng dân số thấp.

– Mật độ dân số cao, phân bố chưa hợp lí.

Lý thuyết Chính sách dân số và giải quyết việc làm | GDCD lớp 11 (ảnh 1)

Dân số tập trung cao tại các thành phố lớn (Hà Nội, Hồ Chí Minh…)

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số

– Mục tiêu:

+ Giảm tốc độ gia tăng dân số

Lý thuyết Chính sách dân số và giải quyết việc làm | GDCD lớp 11 (ảnh 1)

+ Ổn định quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lí

+ Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn lực cho đất nước.

– Phương hướng

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục

+ Nâng cao hiểu biết của người dân

+ Nhà nước đầu tư đúng mức, thực hiện xã hội hóa công tác dân số, tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia công tác dân số.

2. Chính sách giải quyết việc làm

a. Tình hình nước ta

– Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn

Lý thuyết Chính sách dân số và giải quyết việc làm | GDCD lớp 11 (ảnh 1)

Thiếu việc làm ở Việt Nam (minh họa)

– Thu nhập thấp

Lý thuyết Chính sách dân số và giải quyết việc làm | GDCD lớp 11 (ảnh 1)

Người lao động có thu nhập thấp

– Số người trong độ tuổi lao động tăng

– Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp

Xem thêm:  Cách tải và chơi Nhất Mộng Giang Hồ VNG trên máy tính, PC chi tiết

– Số người đổ về thành thị kiếm việc làm ngày càng tăng

– Tỉ lệ thất nghiệp cao.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản

– Mục tiêu

+ Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.

+ Phát triển nguồn nhân lực.

Lý thuyết Chính sách dân số và giải quyết việc làm | GDCD lớp 11 (ảnh 1)

Phát triển nguồn nhân lực

+ Mở rộng thị trường lao động.

+ Giảm tỉ lệ thất nghiệp.

+ Tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề.

– Phương hướng

+ Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

+ Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Lý thuyết Chính sách dân số và giải quyết việc làm | GDCD lớp 11 (ảnh 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Nhận biết

Câu 1. Để nâng cao chất lượng dân số, phát triển kinh tế xã hội và nguồn nhân lực chúng ta cần

A. tăng cường đưa người dân tham gia xuất khẩu lao động tại các nước trên thế giới.

B. làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chủ trương, biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

C. có biện pháp cưỡng chế đối với những gia đình có ý định sinh con thứ ba.

D. đưa người dân tham gia vào bộ máy nhà nước để quản lí.

Câu 2. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là tăng cường công tác lãnh đạo và

A. quản lí.

B. tổ chức.

C. giáo dục.

D. vận động.

Câu 3. Một trong những mục tiêu cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là

Xem thêm:  Hướng dẫn chơi game Adorable Home đơn giản, chi tiết

A. giảm tỉ lệ thất nghiệp.

B. tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề.

C. sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.

D. giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề.

Câu 4. Nội dung nào sau đây nói về tình hình việc làm ở nước ta hiện nay?

A. Việc làm thiếu trầm trọng.

B. Việc làm là vấn đề không được quan tâm nhiều.

C. Việc làm đã được giải quyết hợp lí.

D. Thiếu việc làm là vấn đề bức xúc ở nông thôn và thành thị.

Câu 5. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm nước ta là

A. phát triển nguồn nhân lực, mở rộng quy mô sản xuất

B. mở rộng thị trường lao động, khai thác tối đa nguồn tài nguyên

C. phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động.

D. thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

Câu 6. Mục tiêu của chính sách dân số là

A. giảm mật độ dân số.

B. giảm tốc độ gia tăng dân số.

C. nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

D. đảm bảo qui mô dân số, cơ cấu dân số.

Câu 7. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

A. Nâng cao đời sống nhân dân.

B. Tăng cường nhận thức, thông tin.

C. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân.

D. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.

Xem thêm:  Cách tạo form đăng ký, bảng khảo sát trên Google Biểu mẫu cực

Câu 8. Một trong những phương hướng của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là gì sau đây?

A. Nâng cao hiểu biết của người dân.

B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

D. Giảm tỉ lệ thất nghiệp.

Thông hiểu

Câu 9. Nước ta muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải

A. có chính sách dân số đúng đắn.

B. khuyến khích tăng dân số.

C. giảm nhanh việc tăng dân số.

D. phân bố lại dân cư hợp lí.

Câu 10. Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của nước ta?

A. Con hơn cha là nhà có phúc.

B. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

C. Cha mẹ sinh con trời sinh tính.

D. Đông con hơn nhiều của.

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết GDCD lớp 11 đầy đủ, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Lý thuyết Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Lý thuyết Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Lý thuyết Bài 14: Chính sách quốc phòng, an ninh

Lý thuyết Bài 15: Chính sách đối ngoại

Rate this post

Linh Nguyễn

Hương Ly là biên tập nội dung tại website spmamnondl.edu.vn. Cô tốt nghiệp Sư phậm mầm non ĐakLak với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button