Khai Báo Thuế Ở Đâu Và Làm Như Thế Nào? – MIFI

Quyết toán thuế là công việc mà kế toán thuế bắt buộc phải làm khi kết thúc năm tài chính. Vậy khai báo thuế ở đâu và làm như thế nào?

Khai báo thuế là một trong những nhiệm vụ bắt buộc mà doanh nghiệp nào cũng cần thực hiện. Cùng xem hướng dẫn khai báo thuế mới nhất năm 2020 qua bài viết dưới đây.

Khai báo thuế ở đâu?

Hình thức khai báo thuế

Có 3 hình thức khai báo thuế thông thường gồm: Khai báo thuế trên Website Thuế điện tử, trên phần mềm hệ thống HTKK, khai báo thuế trực tiếp tại Cơ quan Thuế.

Các trường hợp phải khai báo thuế trực tiếp

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
 • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.
 • Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
Xem thêm:  Biển số xe 61 ở tỉnh nào? Biển số xe Bình Dương là bao nhiêu?

Để trả lờ cho câu hỏi khai báo thuế ở đâu thì chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu khai báo thuế trên Web.

Hướng dẫn Khai báo thuế trên Website Thuế điện tử

Thuế TNCN

Khai báo thuế TNCN trên Website Thuế điện tử như sau:

Bước 1

Truy cập Website http://thuedientu.gdt.gov.vn. Sau đó, tiến hành nhấp vào Hệ thống thuế điện tử → Cá nhân → Đăng nhập. Tại đây bạn nhập Mã số thuế, Mã kiểm tra → ấn Tiếp tục.

Ở phần Đăng nhập, bạn cần Nhập ngày cấp Mã số thuế. Lưu ý rằng, nếu không nhớ ngày cấp, bạn làm theo hướng dẫn sau: tại trang thuedientu.gdt.gov.vn → Chọn “ Tra cứu thông tin NNT” → Nhập MST hoặc CMT → nhập mã kiểm tra → Tra cứu → Tìm ngày cấp MST và cơ quan thuế quản lý để ghi đầy đủ thông tin ở mục Đăng nhập

→ Nhập Cơ quan thuế tỉnh/thành phố, Cơ quan thuế quản lý→ nhấn Đăng nhập.

Bước 2

Sau khi đăng nhập, bạn vào Tab Quyết toán thuế. Vào Tab “Kê khai trực tuyến”: Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc có dấu (*): Chọn loại tờ khai (02/QTT-TNCN)- Chọn Cơ quan thuế Quyết toán: nhập vào các ô tương ứng, có 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1: NNT kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (không khấu trừ tại nguồn). Lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả. Loại tờ khai ở đây là tờ khai chính thức/bổ sung.
 • Trường hợp 2: NNT không kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (Đơn vị chi trả khấu trừ tại nguồn), sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc trong năm.

Tiếp theo nhấn “Tiếp tục” để đến phần Nhập dữ liệu tờ khai:

→ Tiếp tục → Nhập phụ lục: 02-1/BK-QTT-TNCN và Tờ khai 02/QTT-TNCN:

 • Tại Tab phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (nằm ở góc trái cuối màn hình): nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc như bảng kê Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (điền thông tin tại mục I hoặc II tùy vào việc NPT có hay chưa có MST → Lưu bản nháp.
 • Tại Tab Tờ khai (nằm ở góc trái cuối màn hình): nhập thông tin liên lạc NNT gồm địa chỉ, quận/huyện, tỉnh/thành phố, điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng, mở tại ngân hàng, kê khai thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Bước 3

In và gửi tờ khai xml trước tiên bạn cần cài đặt iTaxViewer 1.6.3.

Xem thêm:  Đại học Phenikaa ở đâu? - Luật Hoàng Phi

→ Bấm Lưu bản nháp và Hoàn thành kê khai → Kết xuất xml → Nộp tờ khai → Xác thực nộp tờ khai: nhập đúng mã kiểm tra → tiếp tục → xuất hiện thông báo nộp tờ khai thành công

→ In Tờ khai đã kê khai thành 2 bản (mở File đã kết xuất Xml bằng phần mềm iTaxviewer mới nhất) và nộp tại Cơ quan Thuế (Bộ phận một cửa).

Nếu muốn kiểm tra lại trạng thái Tờ khai đã gửi, bạn vào Tab: Tra cứu tờ khai : Lựa chọn loại Tờ khai → Chọn ngày gửi → Tra cứu.

Thuế TNDN

Bước 1: Đăng nhập

Đăng nhập vào Website của Tổng cục Thuế tại Link https://thuedientu.gdt.gov.vn/. Trên trang chủ, chọn hệ thống thuế điện tử “doanh nghiệp”, sau đó tiến hành đăng nhập vào tài khoản của đơn vị mình.

Khi màn hình sẽ hiển thị “Đăng nhập hệ thống”, bạn cần điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu, cụ thể:

 • Tên đăng nhập: mã số thuế của doanh nghiệp kèm với đuôi “-QL”.
 • Mật khẩu: Là mật khẩu doanh nghiệp dùng cho việc đăng nhập tài khoản.
 • Đối tượng: Người nộp thuế.
 • Mã xác nhận: Nhập mã xác nhận.

Cuối cùng, nhấp vào “Đăng nhập” để để có thể hoàn tất.

Đọc thêm quyết toán thuế doanh nghiệp

Bước 2: Tải tờ khai thuế TNDN đã kết xuất XML lên hệ thống

Để nộp tờ khai quyết toán thuế, bạn cần lập được tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN và tờ Kê khai phụ lục 03-1A/TNDN theo 1 trong 2 cách:

 • Lập tờ khai trực tuyến, trực tiếp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.
 • Lập tờ khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK (hỗ trợ kê khai).

Dù là chọn cách nào thì bạn vẫn phải tiến hành kết xuất tờ khai ở dạng XML để phục vụ cho việc nộp tờ khai thuế qua mạng.

Sau khi đã tạo lập đủ các tờ khai cần thiết, bạn tiến hành tải tờ khai lên trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng cách: Trên giao diện trang chủ, bạn chọn chức năng “Khai thuế”, rồi chọn“Nộp tờ khai XML”.

Bước 3: Ký điện tử

Sau khi đăng tải tờ khai lên hệ thống, chọn “Ký điện tử” trước khi nộp tờ khai.

Lưu ý rằng, bạn cần đảm bảo USB chữ ký số đã được cắm vào máy tính đang sử dụng để nộp tờ khai quyết toán thuế để có thể ký điện tử thành công. Nếu là lần đầu, thì bạn phải cài đặt chữ ký số vào máy tính trước đã.

Sau khi ký điện tử, màn hình sẽ hiển thị ra cửa sổ “iHTKK”, bạn cần nhập đúng số Pin rồi “Chấp nhận” để hoàn tất.

Xem thêm:  Cùng tìm hiểu Sweden là nước nào - WinGo Logistics

Bước 4: Nộp tờ khai

Nhấn ô “Nộp tờ khai” để gửi tờ quyết toán thuế TNDN đến cơ quan thuế. Các công việc coi như xong. Nhưng để chắc chắn bạn có thể kiểm tra lại việc nộp tờ khai ở bước tiếp theo.

Bước 5: Kiểm tra

Cơ quan thuế sẽ gửi thông báo xác nhận qua email tới người nộp thuế theo 2 bước như sau sau khi nộp tờ khai thuế TNDN:

 • Cơ quan thuế sẽ gửi thông báo đã tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử tới người nộp thuế sau 15 phút kể từ khi khai báo thành công.
 • Sau 1 ngày làm việc tình từ khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế tới người nộp thuế.

Những trường hợp nhận thông báo không chấp nhận tờ khai quyết toán thuế TNDN thì cần phải tiến hành điều chỉnh lại hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan thuế tại thông báo.

Hướng dẫn kê khai trên HTKK

Thuế TNCN

Bước 1: Tải về và cài đặt phần mềm HTKT

Tiến hành tải về phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất và đăng nhập vào phần mềm để làm quyết toán thuế TNCN.

Tiếp theo chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” -> “Tờ khai 05/QTT-TNCN” -> “Kỳ tính thuế”.

Bước 2: Lập tờ khai quyết toán thuế theo mẫu 05/QTT-TNCN

Bạn nên nhập dữ liệu trên Excel rồi tải lên HTKK để tránh bị lỗi Font chữ và tránh mất dữ liệu khi gặp trục trặc. Điền các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, PL 05-2/BK-QTT-TNCN và PL 05-3/BK-QTT-TNCN. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật sang “Tờ khai 05/QTT-TNCN”.

Thuế TNDN

Trên phần mềm HTKK, Chọn: “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp”, sau đó chọn “Quyết toán TNDN năm ”, chọn “Chọn kỳ tính thuế”

Tiến hành chọn: Năm quyết toán, chọn phụ lục kê khai (03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản kinh doanh và 03-2A/TNDN: Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh).

Sau đó nhấp “Đồng ý” phần mềm sẽ xuất hiện giao diện của tờ khai quyết toán. Tiếp tục trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Hoàn thiện Phụ lục

Hoàn thiện Phụ lục 03-1A/TNDN để phần mềm tự động tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu A1 trên tờ khai quyết toán.

Bước 2: Làm tờ khai quyết toán 03/TNDN

 • Điều chỉnh tăng giảm tổng lợi nhuận trước thuế ở các chỉ tiêu từ B1 – B14 (Nếu có) – Quan tâm nhất đến chỉ tiêu B4 – Các khoản chi phí không được trừ.
 • Xác định thu nhập tính thuế tại chỉ tiêu C4: âm hay dương

Trên đây là MIFI đã trả lời câu hỏi khai báo thuế ở đâu và hướng dẫn cách khai báo thuế mới nhất năm 2020 mà bạn có thể tham khảo. Những kiến thức thực sự rất hữu ích, đặc biệt đối với kế toán. Vì vậy, bạn đừng nên bỏ qua.

>>> Kiến thức kế toán không thể bỏ qua: Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 chi tiết đầy đủ mới nhất

Rate this post

Linh Nguyễn

Hương Ly là biên tập nội dung tại website spmamnondl.edu.vn. Cô tốt nghiệp Sư phậm mầm non ĐakLak với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button